Ա

ՐԲԱԿ ԵՎ ՈՐԴԻՆԵՐ

ՍՊԸ-ն կազմավորվել է 2001թ. «Ա-88» կոոպերատիվի հիմնադիրների և տեխնիկական անձնակազմի կողմից:

Կազմակերպությունը հագեցած է ժամանակակից տեխնիկայով, համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումներով, տրանսպորտային միջոցներով։ Նախագծային աշխատանքները հիմնականում կատարվում են համակարգիչների օգնությամբ AutoCad 2010 ծրագրով: Հաշվարկները կատարվում են Lira windows 9.6 ծրագրով։ Ընկերությունը համագործակցել է Հայաստանի Սոցալ Ներդրումների Հիմնադրամի հետ ավելի քան 6 տարի։ Այդ ընթացքում կազմակերպությունը ՀՍՆՀ-ի պատվերով կատարել է ավելի քան 80 կառույցների նախագծման աաշխատանքներ։


close-1
services-1-img
blog-1-img

Անվանում

Տեսակ- արդյունաբերության Տեսակ- տպագրական արդյունաբերության ստանդարտ Տեսակ- մի անհայտ տպագրիչի
կողմից տարբեր տառատեսակների օրինակների գիրք

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Բնակելի բարձրահարկ շենքերի նախագծում

2. Արդյունաբերական շենքերի նախագծում

3. Հասարակական նշանակության շենքերի և շինությունների նախագծում

4. Կամուրջների նախագծում

close-2

Տեսակ- արդյունաբերության Տեսակ- տպագրական արդյունաբերության ստանդարտ Տեսակ- մի
անհայտ տպագրիչի կողմից տարբեր տառատեսակների օրինակների գիրք

Տեսակ- արդյունաբերության Տեսակ- տպագրական արդյունաբերության ստանդարտ Տեսակ- մի
անհայտ տպագրիչի կողմից տարբեր տառատեսակների օրինակների գիրք

services-2-img
blog-1-img-1

Անվանում

Տեսակ- արդյունաբերության Տեսակ- տպագրական արդյունաբերության ստանդարտ Տեսակ- մի անհայտ տպագրիչի
կողմից տարբեր տառատեսակների օրինակների գիրք

blog-3-img

Անվանում

Տեսակ- արդյունաբերության Տեսակ- տպագրական արդյունաբերության ստանդարտ Տեսակ- մի անհայտ տպագրիչի
կողմից տարբեր տառատեսակների օրինակների գիրք

blog-5-img

Անվանում

Տեսակ- արդյունաբերության Տեսակ- տպագրական արդյունաբերության ստանդարտ Տեսակ- մի անհայտ տպագրիչի
կողմից տարբեր տառատեսակների օրինակների գիրք

blog-5-img

Անվանում

Տեսակ- արդյունաբերության Տեսակ- տպագրական արդյունաբերության ստանդարտ Տեսակ- մի անհայտ տպագրիչի
կողմից տարբեր տառատեսակների օրինակների գիրք

blog-5-img

Անվանում

Տեսակ- արդյունաբերության Տեսակ- տպագրական արդյունաբերության ստանդարտ Տեսակ- մի անհայտ տպագրիչի
կողմից տարբեր տառատեսակների օրինակների գիրք

blog-5-img

Անվանում

Տեսակ- արդյունաբերության Տեսակ- տպագրական արդյունաբերության ստանդարտ Տեսակ- մի անհայտ տպագրիչի
կողմից տարբեր տառատեսակների օրինակների գիրք

blog-5-img

Անվանում

Տեսակ- արդյունաբերության Տեսակ- տպագրական արդյունաբերության ստանդարտ Տեսակ- մի անհայտ տպագրիչի
կողմից տարբեր տառատեսակների օրինակների գիրք

blog-5-img

Անվանում

Տեսակ- արդյունաբերության Տեսակ- տպագրական արդյունաբերության ստանդարտ Տեսակ- մի անհայտ տպագրիչի
կողմից տարբեր տառատեսակների օրինակների գիրք